Wat met… de toekomst van payroll?

By april 18, 2019Blog

Sinds er sprake is van de WAB, de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, krijgen we geregeld de vraag van onze payrollklanten of dit nu het einde van payrolling betekent? Logische vraag, want voor veel bedrijven is payroll de ideale oplossing. Denk maar aan bedrijven met een eigen flexpool die niet zelf de (last minute) adminstratie in orde willen brengen. Veel zaakvoerders liggen dus wakker van de WAB en de impact die deze zal hebben op flexibele contracten. En geef toe, zelf uitzoeken wat nu de impact is van zo’n complexe wettekst, daar word je niet blij van …

Balans op de arbeidsmarkt

Het hoofddoel van de WAB is werkgevers aanmoedigen om vaste contracten te geven. Dat wil men bereiken door de regels voor vaste arbeidscontracten soepeler te maken en die voor flexibele contractvormen strikter. Of de WAB effectief de beoogde balans zal bereiken, is nog afwachten. Hoewel men als doel heeft de situatie voor werknemers beter te maken, stellen wij vast dat veel werknemers zelf vragende partij zijn naar meer flexibiliteit. Natuurlijk is het dan mooi meegenomen als flexibele contractvormen betere arbeidsvoorwaarden met zich meebrengen, maar te strikte voorwaarden kunnen werkgevers afschrikken, waardoor er net minder mooie kansen op flexibel werk ontstaan.

Een ding is zeker, de wet komt er opvallend snel na de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Die wet ging amper drie jaar geleden van kracht met hetzelfde doel, maar sindsdien is de kloof tussen vast en flex net groter geworden. Garantie op succes is er met de WAB dus niet.

Payroll en de WAB

In de WAB worden er specifiek maatregelen getroffen voor payrollconstructies. Logisch dus dat veel payrollklanten zich zorgen gaan maken. Nochtans hoeft dit niet meteen het einde van payroll te betekenen. Integendeel, met de snel veranderende wetgeving is het misschien interessanter om het administratieve en juridische werkgeverschap uit te besteden.

Een van de belangrijkste veranderingen voor payroll met de WAB is dat payrollmedewerkers recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die vast in loondienst zijn. Dat is best een grote wijziging en payroll zal door de WAB duurder worden, maar het betekent niet dat alle voordelen van payroll zomaar verdwijnen. Je goed laten adviseren is zowel met de huidige WWZ als met de nieuwe WAB altijd het belangrijkste.

Wanneer komt de WAB er?

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Op 19 maart 2019 is er een voorbereidend onderzoek gestart in de Eerste Kamer. Men streeft er vooralsnog naar om de behandeling van het wetsvoorstel af te ronden voor de Kamerwisseling in juni 2019. Wellicht gaat de wet op 1 januari 2020 volledig van kracht, maar ook in 2019 zullen al veranderingen merkbaar zijn.

Katrien Lehoucq

Author Katrien Lehoucq

More posts by Katrien Lehoucq