All Posts By

Pauline Eskes - van Gasselt

Transparante payroll offertes voorkomen financiële verrassingen

By | Blog

Zo lees je een payroll offerte

In Nederland worden veel verschillende payroll prijzen gecommuniceerd. Zelfs op reclameborden langs de snelweg wordt geadverteerd met enorm lage omrekenfactoren. Opvallend, want een groot gedeelte van het tarief is wettelijk bepaald. Zo is iedere payroll organisatie verplicht aangesloten bij een CAO (ABU of NBBU) en betaalt iedereen in zijn sector bijna hetzelfde percentage aan premies. De tarieven kunnen daarom uiteindelijk voor de klant niet enorm van elkaar verschillen. Maar die verschillen zie je in eerste instantie wel terug in de offertes. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Lees hier waar je op moet letten bij het lezen van een payroll offerte. Zo voorkom je financiële verrassingen en leer je meer over het karakter van potentiële leveranciers.

Een omrekenfactor zegt op zichzelf niets

De meeste payroll bedrijven werken met een omrekenfactor. Dat is de factor waarmee het brutoloon van een payroll medewerker vermenigvuldigd wordt en het uiteindelijke tarief voor de werkgever wordt bepaald. Werkgevers hebben de neiging direct te kijken naar dit uiteindelijke bruto uurtarief in een offerte, maar eigenlijk zegt dat niet veel. Bij een lage factor van bijvoorbeeld 1.4  komen er achteraf altijd allerlei wettelijk verplichte tarieven voor de werkgever bij, wat kan resulteren in 20% hogere kosten achteraf. Dan had je misschien toch beter een omrekenfactor van 1.7 inclusief verplichtingen gekozen?

Bestudeer daarom altijd goed de opbouw van de omrekenfactor in je offertes. Wat wordt er vooraf gedekt en wat niet? Staan er de befaamde kleine lettertjes in? Is de offerte transparant?

Werkgevers zijn geneigd om direct te kijken naar het bruto uurtarief in de offerte, maar eigenlijk zegt dat niet veel. Als het payroll bedrijf een lage omrekenfactor hanteert in de offerte, komen er achteraf nog allerlei wettelijk verplichte kosten bij.

Pauline van Gasselt – Payroll experte bij Shifter

Op deze factoren kan je letten bij het lezen en interpreteren van een payroll offerte:

 1. Wettelijke reserveringen inbegrepen of niet?

In Nederland zijn werkgevers en payroll bedrijven wettelijk verplicht financiële reserveringen te doen. Denk bijvoorbeeld aan reserveringen voor het uitbetalen van vakantiedagen, vakantiegeld, betaalde feestdagen en kort verzuim. Het reserveringspercentage voor vakantiedagen is zomaar 23% à 25% extra op het brutoloon. Dat kan verschillen door het aantal vakantiedagen dat je als werkgever geeft. Het minimum is 25, maar je mag er ook meer geven. Sommige van onze klanten geven hun vaste krachten 26 vakantiedagen. Dat doen wij dan ook voor de payroll krachten die via Shifter komen. Met het verhogen van het aantal vakantiedagen stijgt ons reserveringpercentage voor die vakantiedagen. En dus ook onze omrekenfactor. Zo krijg je een groot verschil met offertes waarin de wettelijke reservering niet is opgenomen. Bedrijven die het reserveringspercentage niet meerekenen communiceren in de offerte een omrekenfactor van 1.4 en factureren later 20% extra aan de werkgever. Met als resultaat dat de kosten voor de klant achteraf veel hoger zijn.

 1. Dekking van ziekterisico

Een medewerker moet altijd doorbetaald krijgen, ook bij ziekte. Dat is wettelijk bepaald. Het is echter geen wettelijke verplichting dat het payroll bedrijf dit op zich neemt. Daarom is het belangrijk dat je nagaat of de dekking van het ziekterisico al dan niet inclusief is. Als het payroll bedrijf niet instaat voor het ziekterisico, dan wordt de werkgever bij ziekte een extra factuur toegestuurd voor die ziektedagen. Shifter neemt voor haar klanten het ziekterisico over en factureert alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. De medewerker krijgt het geld waar hij recht op heeft, en de werkgever krijgt geen extra factuur. Die hebben wij gedisconteerd in de grote loonlijst die we hebben. Ziekterisico’s kunnen wij door de hoeveelheid medewerkers op onze loonlijst opvangen. Shifter is geen prijsvechter, maar een servicevechter. Wij vinden het dus belangrijk om de dekking van het ziekterisico aan onze klanten aan te bieden.

 1. Pensioenreserveringen

Als payroll bedrijf heb je de verplichting aangesloten te zijn bij het STIPP pensioenfonds. Want op een bepaald moment gaat iemand pensioen opbouwen. Een aantal factoren spelen daarin mee, zoals bijvoorbeeld leeftijd en het aantal gewerkte weken. Logischerwijs gaat de pensioenpremie omhoog. Pensioenopbouw is een verplichting, maar gaat pas in als iemand voldoet aan de pensioenfactoren. Zodra deze van toepassing zijn, moet de werkgever 2/3 van 12% pensioenbijdrage van het bruto uurtarief bijbetalen. Dus ook hiervoor geldt dat je als payroll bedrijf kunt kiezen direct transparant te zijn óf de opdrachtgever gaat verrassen. Kijk dit dus goed na op de payroll offerte of informeer er naar bij de payroll partij.

 1. Aanbrengfee aanwezig?

Er zijn partijen die aanbrengkosten van nieuwe medewerkers in rekening brengen, de zogenaamde aanbrengfee. De omrekenfactor in de offerte is dan misschien vergelijkbaar of beter, maar de realiteit is dat je door de aanbrengfee een stuk duurder per medewerker uitkomt. De aanbrengfee is overigens geen verplichting, maar een keuze van het payroll bedrijf. Ook de moeite waard om dit te controleren, dus!

 1. Transitievergoeding in aantocht

Zodra iemand z’n arbeidscontract beeïndigd wordt, heeft hij of zij recht op een transitievergoeding. Dat is een eenmalige financiële vergoeding die gebaseerd wordt op ieder z’n persoonlijke situatie. Indien de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd wordt, is de transitievergoeding wellicht al vanaf de eerste werkdag van kracht. Deze kosten kunnen in de payroll omrekenfactor zitten óf kan (nu nog) na 2 jaar in 1 keer opgenomen worden.

 1. Omrekenfactor over bonussen en overwerkuren

Een payroll bedrijf kan ervoor kiezen om voor bonussen en overwerkuren een andere omrekenfactor te hanteren. Dan geldt er een lagere omrekenfactor, want er staan ook lagere kosten tegenover. Shifter is zo’n leverancier die rekening houdt met het type uren en daarvoor een aparte factor gebruikt. Dit is een manier voor de payroll leverancier om een zo eerlijk mogelijk tarief aan de klant te bieden. 

Kies voor een transparant bedrijf en laat je niet verrassen door extra facturen achteraf

Niet bij elk bedrijf worden offertes helemaal uitgeschreven of wordt er duidelijk verwezen naar alle rechten en plichten van de betrokken partijen. Transparantie in offertes is volgens ons noodzakelijk voor de verdere samenwerking. De inhoud van een offerte zegt namelijk veel over het karakter van de afzender: “de payroll partij”. Wij kiezen ervoor onze omrekenfactor en verplichtingen, en dus onze offerte, volledig transparant te maken. Want dat leidt tot goed werkgeverschap, geen financiële verrassingen en het allerbelangrijkste: een gezonde langetermijnrelatie met onze klanten. Kijk dus zeker verder dan het bruto uurtarief en houd rekening met de gehele offerte wanneer je een vergelijking maakt tussen verschillende partijen!

 

Meer weten? Stuur ons een bericht.

Een eigen flexpool opzetten: oproepcontract of payroll?

By | Blog

Bij het opzetten van een eigen flexpool heeft u twee logische keuzes: het oproepcontract of een constructie bij payroll bedrijven. Maar welke is nu het meest interessant voor uw bedrijf?

Het is voor werkgevers mogelijk om, op basis van de afspraken over de gewerkte uren die met het uitzendbureau zijn gemaakt, kosteloos een uitzendkracht over te nemen. Dit biedt diverse financiële voordelen voor uw organisatie. Zodra het aantal uur bereikt is, kunt u door middel van een oproepcontract of payrollconstructie een uitzendkracht verder inzetten.

Het gebruik van een oproepcontract of payrollconstructie wordt al door een groot aantal bedrijven gehanteerd. Maar wat biedt nu echt de meeste voordelen voor uw bedrijf?

De belangrijkste voordelen van een oproepcontract

Als u een oproepcontract gebruikt voor uw uitzendkrachten dan kunt u rekenen op de volgende voordelen:

 • U bespaart omdat u hierbij uitsluitend het loon en loonkosten hoeft te betalen en niet te maken krijgt met een omrekenfactor;
 • U blijft exclusiviteit en flexibiliteit van de uitzendkrachten benutten;
 • De beschikbaarheid beheert u zelf, waarbij het altijd noodzaak is dat u een duidelijk overzicht behoudt;
 • U kunt uitzendkrachten die waarde hechten aan flexibiliteit en vrijheid de juiste voordelen in het contract bieden.

Enkele nadelen van een oproepcontract

Bij het gebruik van een oproepcontract krijgt u te maken met de volgende nadelen:

 • U dient rekening te houden met het wettelijke recht voor oproepkrachten dat u bij een vast aantal uur per week over een langere periode (13 weken) te maken krijgt met een arbeidspatroon. Daarmee heeft de oproepkracht recht op de gewerkte uren voor de resterende duur van het contract;
 • Uw HR-afdeling is verantwoordelijk voor de administratie van de oproepkracht en moet ook snel schakelen bij verzuim;
 • U creëert met een oproepcontract onzekerheid bij de oproepkracht, want door de pool aan oproepkrachten is het voor de werknemer onzeker wanneer hij of zij wordt ingezet en hoeveel uur hij of zij wordt ingezet. Zij kunnen dus moeilijk inschatten hoeveel zij per week of per maand werken en welk salaris zij ontvangen.

De mogelijkheden van een payrollconstructie [juridisch beheer]

Bij het inzetten van oproepkrachten kunt u een payrollconstructie opzetten. In dit geval moet u rekening houden met de volgende factoren:

 • U combineert de flexibiliteit van een uitzendkracht met de zekerheid en betrokkenheid van een vaste medewerker in uw bedrijf;
 • U verlegt het risico van bijvoorbeeld verzuim naar de payroll bedrijven, evenals de verantwoordelijkheid voor het digitale archief en de payroll contracten. Bovendien kan een payrollorganisatie u adviseren bij het samenstellen van de contracten voor uitzendkrachten;
 • U behoudt de fasenvoordelen van de uitzendkrachten:
  • Een termijn van 78 gewerkte weken (weken waarin niet is gewerkt tellen niet mee);
  • Een termijn van 4 jaar in totaal bij bijvoorbeeld 6 contracten van 8 maanden;
  • Het vast in dienst nemen van een uitzendkracht na 5,5 jaar.

Shifter is een van de payroll bedrijven dat u kan helpen met uw flexpoolmanagement. Hier leest u alles over onze aanpak.